Mål: M 5662-16

Avgörande

Erosionsskador längs fastighetens strandkant har bedömts ha orsakats av vattenreglering. Bygdeavgiftsmedel i form av bidrag har utgått för såväl anläggande av väg som anläggande av erosionsskydd.