Mål: M 5221-16

Avgörande

Nämndens föreläggande har upphävts efter att fastigheterna det gällde hade bytt ägare och nämnden inte längre riktade krav mot klaganden.