Mål: M 2617-16

Avgörande

Dispens från strandskyddet har beviljats för en befintlig brygga/bryggdäck på en ö som saknat gemensam brygganläggning och reguljär båttrafik. Ett föreläggande vid vite att riva en bro som går från land ut till bryggan har inte ändrats eftersom brons utformning inte är anpassad till skärgårdsmiljön och kan antas bidra till att avhålla allmänheten. Samtidigt lämnas strandskyddsdispens till en ny bro som ska vara utformad enligt vissa angivna villkor.