Mål: M 11449-15

Avgörande

Hovrätten har i likhet med Va-nämnden funnit att ett avloppssystem är att klassificera som ett duplikat system. Va-nämndens beslut har därför fastställts.