Mål: F 8884-15

Avgörande

En samfällighetsförening har i beslut på en föreningsstämma gett styrelsen långtgående befogenheter att fatta beslut om avtal för bredbandstjänster. MÖD finner att föreningsstämmans beslut strider mot såväl 18 som 19 §§ i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.