Mål: P 2273-16

Avgörande

Byggsanktionsavgift för olovligt byggande av en renvaktarstuga har upphävts. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en sådan enklare renvaktarstuga är att anse som en ekonomibyggnad och därför inte kräver bygglov, varför någon byggsanktionsavgift inte ska utgå.