Mål: M 3940-16

Avgörande

Oljebolag har ansetts som verksamhetsutövare avseende bensinstation trots att den faktiska verksamheten på platsen drivits av en självständig återförsäljare. Bolaget har haft ett långtgående inflytande över verksamheten som går betydligt längre än att enbart vara drivmedelsleverantör. Bolaget har därigenom förbehållit sig rättsliga och faktiska möjligheter att ingripa mot verksamheten på ett sätt som medför att bolaget vid sidan av andra verksamhetsutövare ska ses som verksamhetsutövare enligt 26 kap 22 § miljöbalken.