Mål: M 5457-16

Avgörande

Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till vissa åtgärder på en fastighet som omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd och i beslutet angett i vilken utsträckning fastigheten får tas i anspråk som tomt. En granne, som har servitut innebärande rätt till väg över fastigheten och som är skyldig att underhålla en dammanläggning på fastigheten, har inte ansetts vara berörd av beslutet på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga det.