Mål: M 11318-15

Avgörande

MÖD har i likhet med MMD funnit att förutsättningar för att ta ut avgift enligt 8 kap. 6 § lagen om handel med utsläppsrätter förelegat.