Mål: M 7302-16

Avgörande

I mål avseende föreläggande att ta bort del av brygga har Mark- och miljööverdomstolen endast förlängt tiden för fullgörande.