Mål: M 666-16

Avgörande

Målet avser utformningen av slutliga bullervillkor för tillstånd till hamnverksamhet i allmän hamn. Frågor i målet är, dels om villkoren ska knytas till innehavaren av tillståndet eller till verksamheten, dels ska omfatta buller från fartyg som inte innehas av verksamhets-utövaren, s.k. externa fartyg. MÖD har funnit att villkoren ska knytas till verksamheten. MÖD har vidare funnit att verksamhetsutövarna inte har sådana rättsliga och faktiska förutsättningar att råda över de externa fartygen att bullervillkor med begränsningsvärden ska omfatta dessa, utan detta buller får regleras på annat sätt.