Mål: P 292-16

Avgörande

MÖD har instämt i underinstansernas bedömning att det finns förutsättningar att bevilja bygglov för en skylt/ljusanordning på en fastighet som enligt gällande stadsplan är avsedd för allmänt ändamål.