Mål: P 1992-16

Avgörande

Bygglov har nekats eftersom enbostadshusets byggnadshöjd strider mot detaljplanen. Mark- och miljödomstolens domslut har därför fastställts. Mark- och miljööverdomstolen har redovisat hur byggnadshöjden ska beräknas och har även konstaterat att byggnaden, förutom höjdavvikelsen, inte strider mot PBL:s krav.