Mål: M 11136-15

Avgörande

Vid anmälan enligt miljöbalken av tre vindkraftverk har påverkan på landskapsbilden inte ansetts utgöra skäl att förbjuda verken. Ansökan har återförvisats till den kommunala nämnden för vidare utredning av frågor kring fladdermöss m.m.