Mål: M 316-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har för en anläggning för produktion av järnbaserade metallpulver ändrat ett av mark- och miljödomstolen i nytt tillståndsbeslut fastställt villkor om transporter. Ändringen innebär att mängden produkter som per år får utlevereras per landsväg får motsvara den produktionsvolym som bolaget med äldre gällande tillstånd, där något villkor om transporter inte finns, kan producera.