Mål: P 6430-16

Avgörande

Återförvisning till nämnden på grund av brister i det ritningsunderlag som legat till grund för beslut om bygglov.