Mål: M 4816-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har prövat huruvida det varit rätt av Mark- och miljödomstolen att i sammansättningen en ordförande och ett miljöråd pröva ett överklagande av tillstånd avseende avloppsanläggning för 115 personer. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett sådant mål inte kan anses vara av enkel beskaffenhet och att även två särskilda ledamöter skulle ha deltagit i prövningen hos mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt underrättens dom och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.