Mål: P 1202-16

Avgörande

Av mark- och miljödomstolen utdömt vite har jämkats av Mark- och miljööverdomstolen dels för att delar av föreläggandet uppfyllts i rätt tid, dels för att bygglov får anses ha beviljats för vissa av de byggnader som enligt föreläggandet skulle tas bort.