Mål: P 7382-16

Avgörande

Den kommunala nämnden lämnade bygglov på kompletterade bygglovshandlingar. Länsstyrelsen avslog yrkande om inhibition av bygglovsbeslutet och mark- och miljödomstolen avslog överklagande av länsstyrelsens beslut. Av akthandlingarna framgick inte att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen grundat sina beslut i inhibitionsfrågan på de senast ingivna bygglovshandlingarna. Mark- och miljööverdomstolen har läkt bristen genom att inhämta dessa bygglovhandlingar och i sak inte ändrat utgången i inhibitionsfrågan