Mål: M 10647-15

Avgörande

I mål om tillstånd till vindkraft har MÖD funnit att det saknas anledning att skjuta upp avgörandet av vilka bullervillkor som ska gälla. MÖD har därför ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att villkor om buller, även innefattande kumulativt buller, har föreskrivits.