Mål: P 1123-16

Avgörande

Bygglov för inglasning av balkong. MÖD har funnit att åtgärden skulle strida mot kravet på varsamhet i 8 kap. 17 § PBL. MÖD har därför fastställt nämndens beslut att inte ge bygglov.