Mål: M 3574-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och gett en miljöorganisation rätt att överklaga ett s.k. tillsynsbeslut.