Mål: P 2214-16

Avgörande

Rivningsföreläggande när en ansökan om bygglov finns. En byggnadsnämnd hade förelagt ett bolag att riva en byggnad. Bolaget hade dessförinnan gett in en ansökan om bygglov till nämnden. MÖD har funnit att nämnden varit skyldig att senast i samband med beslut om föreläggande fatta beslut avseende bygglovsansökan. Föreläggandet har därför upphävts och ärendet återförvisats till nämnden.