Mål: M 8123-15

Avgörande

Ang. utdömande av vite. En fastighetsägare förbjöds att efter ett visst datum släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning. Förbudet var förenat med vite om 50 000 kr. MÖD har funnit att avloppsvatten har släppts ut i avloppsanordningen i strid mot förbudet samt att den omständigheten att fastighetsägaren senare installerat ett nytt avlopp inte medför att ändamålet med vitet har förfallit. Vitesbeloppet har dock jämkats med hänsyn till fastighetsägarens ekonomiska förhållanden.