Mål: P 107-16

Avgörande

Fråga om kommunen vid detaljplaneändring, innebärande byggande av gårdshus inom ett område som till större delen består av villor, har tagit skälig hänsyn till befintlig bebyggelse.