Mål: F 9006-15

Avgörande

Mål om klander av beslut vid föreningsstämma. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är det inte fel att tillämpa andelstal angivna i reducerade bandland, dvs. jordtal, vid omröstning på en föreningsstämma förutsatt att de andelstal som används är uppdaterade efter genomförda fastighetsbildningar. Det har inte heller framkommit annat skäl för att undanröja det klandrade beslutet.