Mål: M 11713-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att fastighetsägarna inte visat att en betonganläggning av likartad omfattning funnits på platsen före strandskyddets införande 1975. Länsstyrelsen har därmed bedömts ha haft fog för sitt föreläggande att riva anläggningen.