Mål: P 3603-16

Avgörande

En från början taleberättigad fastighetsägare har klagat på ett meddelat bygglov på en anslutande fastighet. Under processens gång har fastighetsägaren förvärvat ytterligare en fastighet och anfört att störningar även uppstår för den nyförvärvade fastigheten. Mark- och miljödomstolen har funnit att dessa nya omständigheter kan prövas i sak och vidare att de nya omständigheterna inte medför att det meddelade bygglovet ska upphävas.