Mål: F 8245-15

Avgörande

Fråga om tillämpning av 7 kap. 14 § JB. MÖD har bedömt att förvärvaren av en fastighet med hänsyn till förhållandena på platsen borde ha känt till att fastigheten belastades av ett vägservitut, trots en garanti i köpekontraktet om att fastigheten inte belastades av några andra servitut eller nyttjanderätter än en ledningsrätt.