Mål: M 2675-16

Avgörande

Brukningsavgift avseende en allmän va-anläggning. Hovrätten har gjort samma bedömning som Va-nämnden i fråga om avgiftsskyldigheten för brukningsavgift.