Mål: P 5671-15

Avgörande

Återförvisning till nämnden på grund av brister i det underlag som legat till grund för beslut om bygglov.