Mål: M 6882-15

Avgörande

Ändring av villkor för utsläpp av processavloppsvatten från kraftvärmeverk.