Mål: M 11556-15

MÖD 2016:10

Vägledande avgörande

MÖD har bifallit ansökan om strandskyddsdispens för en gärdsgård med hänvisning till allmänna intressen som naturvård och vård av kulturhistoriska miljöer.