Mål: M 11547-15

MÖD 2016:11

Vägledande avgörande

Några särskilda skäl att meddela dispens från strandskyddet för en kåta, med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket 4, har inte ansetts föreligga. Ett föreläggande av länsstyrelsen att ta bort kåtan, ställt till kommunen, har dock MÖD upphävt eftersom kommunen inte varit rätt adressat då kommunen saknat rådighet över kåtan.