Mål: M 217-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att visst vatten från industri ska renas genom sedimentering eller oljeavskiljare.