Mål: P 299-16

Avgörande

Förutsättningarna för att ge tidsbegränsat bygglov för transitboende har ansetts vara uppfyllda.