Mål: F 6813-15

MÖD 2016:33

Vägledande avgörande

Fråga om en ledningsrätt i en tunnel medfört sådant synnerligt men för fastighetsägaren att den berörda tunneln ska lösas in (12 § ledningsrättslagen).