Mål: M 8831-15

Avgörande

En person som innehar ett stort antal avställda fordon, vilka han placerat ut på olika fastigheter, har av nämnden förelagts att vid vite reducera sitt innehav av fordon och samla fordonen på en fastighet. Nämndens sätt att avgränsa föreläggandet till fordon som klaganden äger och har uppställda inom viss kommun har ansetts tillräckligt preciserat och MÖD fastställer nämndens beslut med vissa mindre justeringar.