Mål: M 9326-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att lagligförklaring kunnat ske av brunnar. Domstolen har vidare, med anledning av att överenskommelse om begränsning av vattenuttag träffats med annan verksamhetsutövare, funnit att tillstånd till uttag av grundvatten kan meddelas.