Mål: F 8671-15

Avgörande

I mål om klyvning av fastighet har MÖD bedömt att det inte finns skäl att välja ett annat klyvningsförslag än det som Lantmäteriet beslutat. Fastighetsägaren har sedan lång tid haft tillgång till en brygga/båtplats varför det har ansetts vara av väsentlig betydelse att ett servitut bildas för detta ändamål. MÖD har däremot funnit skäl att återförvisa förrättningen i ersättningsfrågan pga oklarheter kring fastighetstillhörigheten för en ö.