Mål: M 424-16

Avgörande

Fråga om utformnigen av en miljönämnds föreläggande om att iordningställa lagringsutrymme för hästgödsel.