Mål: M 425-16

Avgörande

Länsstyrelsen riktade ett föreläggande att ta bort planterade granar mot en entreprenör. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt föreläggandet eftersom entreprenören inte kan anses vara verksamhetsutövare i detta fall.