Mål: P 1240-16

Avgörande

Återförvisning till nämnden då alla kända sakägare inte har underrättats om en ansökan om bygglov som innebär en avvikelse från detaljplan.