Mål: P 7907-15

Avgörande

En radiomast med teknikbod på parkmark har av MÖD bedömts som en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte (9 kap. 31 b § första stycket 1).