Mål: P 3762-15

Avgörande

Bygglov för byte av takmaterial. MÖD har funnit att den bländning som takmaterialet medför utgör en sådan betydande olägenhet för grannarna att bygglov inte kan beviljas. MÖD har beaktat bländningens intensitet och stickande karaktär, att bländningen upplevs både inomhus och utomhus, att den har en varaktighet och att den sker under en tid på året då man typiskt sett vistas i trädgården.