Mål: M 9862-15

Avgörande

Årlig tillsynsavgift för en bostadsrättsförenings fastighet har ansetts befogad. Mark- och miljööverdomstolen har prövat både avgiftsskyldigheten i och för sig och invändning mot avgiftens laglighet.