Mål: M 9061-15

MÖD 2016:41

Vägledande avgörande

Beslut av mark- och miljödomstol om förbud avseende en anmäld vattenverksamhet gällande byte av del av brygga har fastställts. Vattenverksamheten bör tillståndsprövas eftersom det finns enskilda motstående intressen bl.a. avseende rådighet.