Mål: M 836-16

Avgörande

Tillsynsavgift. Fråga om vidtagna tillsynsåtgärder har varit avgiftsgrundande och om debiterad avgift varit rimlig. Även fråga om avgiftens laglighet.