Mål: M 532-16

Avgörande

Brukningsavgift avseende spillvatten. Hovrätten har gjort samma bedömning som Va-nämnden i fråga om avgiftsskyldigheten för brukningsavgift.