Mål: F 11230-15

Avgörande

En fastighetsbildning som innebar att en för skogs- och jordbruk olämplig fastighet omvandlats till en lämplig bostadsfastighet och en olämplig skogsbruksfastighet har ansetts uppfylla lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL.